نام دامین موردنظر را برای ثبت یا استفاده وارد کنید...

نام دامین موردنظر را برای ثبت یا استفاده وارد کنید...

www.
www.

www.

بررسی در دسترس بودن دامنه... تایید امکان انتقال... در حال تایید دامنه های انتخاب شده...

:domain قابل ثبت نیست ، پیشنهاد های دیگر را بررسی کنید
تبریک می‌گوییم! را می‌توانید ثبت کنید
همچنین پیشنهاد می کنیم از برند خود با پسوندهای پیشنهاد شده زیر محافظت کنید.
تماس با ما

دامنه شما قابل انتقال است

لطفا قبل از ادامه مراحل مطمئن شوید که دامنه جهت انتقال قفل نشده باشد.

امکان انتقال وجود ندارد

دامنه انتخابی به نظر ثبت نشده است.

در صورتی که دامنه خود را بتازگی ثبت کرده اید، لطفا بعدا مراجعه نمایید.

در صورت تمایل جهت ثبت دامنه می توانید اقدام کنید.

نام دامنه معتبر می شود

دامین باید با حرف و یا عدد انگلیسی آغاز شود و طول عبارت آن تا باشد
لطفا مجددا وارد نمایید.

We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.
ادامه و ثبت/انتقال و تمدید دامنه با هزینه انتقال دامنه به ما و افزایش تاریخ اعتبار تا 1 سال* دیگر

داغ
.ir
250,000ریال
ویژه
.com
3,444,000ریال
.co
10,545,000ریال
جدید
.site
11,941,000ریال
.clinic
.net
4,485,000ریال
.org
4,509,000ریال
جدید
.ltd
4,704,880ریال
نام های مشابه و پسوندهای پیشنهادی
در حال بررسی برای پیشنهاد نام های مشابه

نام های پیشنهادی ممکن است همیشه در دسترس نباشد ، در دسترس بودن دامنه بصورت لحظه ای و در زمان اضافه کردن دامین به کارت خرید انجام می شود ، ممکن است در هر زمان یک دامنه در فاصله بین چک کردن شما و اضافه کردن به کارت خرید و پرداخت توسط دیگران در هر کجای دنیا ثبت شود این موضوع از اختیار رسانگار و هر شرکت ثبت کننده خارج می باشد. .