اخبار - رسانگار

مهم : اختلال در سایت پشتیبانی

16 Dec 2014

با توجه به بروز اختلال در سایت پشتیبانی http://support.rasanegar.com  کاربران عزیز برای ارسال درخواست پشتیبانی و یا پیگیری درخواستهای خود لطفا مستقیما از پورتال کاربری اقدام نمائید ، بدیهی است با توجه به اختلال ایجاد شده تیکتهای ارسالی در بخش پشتیبانی ، تیکتهیا ارسال شده در آن سیستم بدون پاسخ مانده و یا با تاخیر بسیار زیاد پاسخ داده خواهند شد.
با تشکر از همراهی همیشگی شما
پشتیبانی رسانگار