هاست بک آپ سرور و سایت

هاست بک آپ سرور و سایت

RBH-5G

شروع قیمت از   250,000ریال
ماهانه
فضای بک آپ 5 گیگابایت
10% Complete

دسترسی به سرویس از طریق FTP
100% Complete

Raid ندارد
100% Complete


پهنای باند این سرویس در صورت استفاده منصفانه نامحدود می باشد اما در صورت استفاده غیر عادی روی مقدار ذکر شده محدود خواهد شد
برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید

RBH-20G

450,000ریال
ماهانه
فضای بک آپ 20 گیگابایت
40% Complete

دسترسی به سرویس از طریق FTP
100% Complete

Raid ندارد
100% Complete


پهنای باند این سرویس در صورت استفاده منصفانه نامحدود می باشد اما در صورت استفاده غیر عادی روی مقدار ذکر شده محدود خواهد شد
برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید

RBH-50G

900,000ریال
ماهانه
فضای بک آپ 50 گیگابایت
100% Complete

دسترسی به سرویس از طریق FTP
100% Complete


فاقد Raid
پهنای باند این سرویس در صورت استفاده منصفانه نامحدود می باشد اما در صورت استفاده غیر عادی روی مقدار ذکر شده محدود خواهد شد
برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید

CloudStorage StorageBOX

شروع قیمت از   0ریال
ماهانه
Storage location Germany
100% Complete

First Month 25Days , Full Gregorian Month Afterward
100% Complete


فضای ذخیره اطلاعات StorageBox واقع در اروپا