IREV-1G

شروع قیمت از
1,890,000ریال
ماهانه
 • vCPU 1Core
 • vRAM 1GB
 • vDisk 40GB
 • Port 1Gbps
 • BW 100GB

IREV-2G

شروع قیمت از
2,490,000ریال
ماهانه
 • vCPU 1Core
 • vRAM 2GB
 • vDisk 75GB
 • Port 1Gbps
 • BW 150GB

IREV-6G

شروع قیمت از
3,890,000ریال
ماهانه
 • vCPU 2Core
 • vRAM 6GB
 • vDisk 150GB
 • Port 1Gbps
 • BW 250GB

IREV-8G

شروع قیمت از
4,970,000ریال
ماهانه
 • vCPU 2Core
 • vRAM 8GB
 • vDisk 200GB
 • Port 1Gbps
 • BW 400GB

IREV-10G

شروع قیمت از
5,580,000ریال
ماهانه
 • vCPU 2Core
 • vRAM 10GB
 • vDisk 250GB
 • Port 1Gbps
 • BW 500GB

IREV-12G

شروع قیمت از
5,980,000ریال
ماهانه
 • vCPU 2Core
 • vRAM 12GB
 • vDisk 300GB
 • Port 1Gbps
 • BW 650GB

IREV-16G

شروع قیمت از
6,580,000ریال
ماهانه
 • vCPU 2Core
 • vRAM 16GB
 • vDisk 350GB
 • Port 1Gbps
 • BW 700GB

با خرید این سرویس این از مزایای زیر بهره‌مند می‌شوید.

 • تحویل فوری
 • پنل مدیریت سرور + گراف مصرف
 • منابع اختصاصی
 • میزبانی در بهترین مرکز داده ایران
 • مالکیت سخت افزار توسط رسانگار
 • امکان نصب سریع OS از Template
 • پنل ریبوت
 • * شرایط تضمین کیفیت و عودت وجه تا 30 روز مطابق شرایط استفاده از سرویسهای رسانگارو از 7 تا 30 روز بر اساس دوره سفارش سرویس و بر اساس مستندات کیفیت می باشد