Bronze Trader

شروع قیمت از
3,630,000ریال
ماهانه
 • vCPU 2Core Fair Share
 • vRAM 2GB DDR4
 • vDisk (NVMe) 35GB
 • BW 1TB

توجه این سرور ها در آلمان ، فنلاند و هلند قابل ارایه است که در هلند با دیسک SSD و با هزینه بیشتر قابل ارایه است

Gold Trader

شروع قیمت از
6,280,000ریال
ماهانه
 • vCPU 2Core Fair Share
 • vRAM 8GB DDR4
 • vDisk (NVMe) 80GB
 • BW 1TB

توجه این سرور ها در آلمان ، فنلاند و هلند قابل ارایه است که در هلند با دیسک SSD و با هزینه بیشتر قابل ارایه است

Diamond Trader

شروع قیمت از
6,590,000ریال
ماهانه
 • vCPU 2Core Fair Share
 • vRAM 16GB DDR4
 • vDisk (NVMe) 120GB
 • BW 5TB

توجه این سرور ها در آلمان ، فنلاند و هلند قابل ارایه است که در هلند با دیسک SSD و با هزینه بیشتر قابل ارایه است

با خرید این سرویس این از مزایای زیر بهره‌مند می‌شوید.

 • دسترسی ۲۴ ساعته به بازرهای جهانی و داخلی با بالاترین سرعت
 • ارتباط اینترنتی 1Gb/s روی سرورهای میزبانی