نمایندگی هاست ایران لینوکس با کنترل پنل دایرکت ادمین

از اهمین امروز کسب درآمد خود را با فروش هاست لینوکس ایران بدون نیاز به دانش فنی و با بالاترین سرعت آغاز کنید

نمایندگی هاست ایران لینوکس با کنترل پنل دایرکت ادمین

از اهمین امروز کسب درآمد خود را با فروش هاست لینوکس ایران بدون نیاز به دانش فنی و با بالاترین سرعت آغاز کنید

LR10G-IR


 
690,000ریال
ماهانه

10GB فضای دیسک

50GB پهنای باند ماهانه

دایرکت ادمین کنترل پنل

5 تعداد سایت قابل میزبانی

دارد اختصاصی DNS

دارد بی نام DNS

دارد آموزش کنترل پنل

LR20G-IR


 
1,390,000ریال
ماهانه

20GB فضای دیسک

200GB پهنای باند ماهانه

دایرکت ادمین کنترل پنل

10 تعداد سایت قابل میزبانی

دارد اختصاصی DNS

دراد بی نام DNS

دارد آموزش کنترل پنل

LR50G-IR


 
2,690,000ریال
ماهانه

50GB فضای دیسک

500GB پهنای باند ماهانه

دایرکت ادمین کنترل پنل

25 تعداد سایت قابل میزبانی

دارد اختصاصی DNS

دارد بی نام DNS

دارد آموزش کنترل پنل

LR100G-IR


 
5,290,000ریال
ماهانه

100GB فضای دیسک

1100GB پهنای باند ماهانه

دایرکت ادمین کنترل پنل

45 تعداد سایت قابل میزبانی

دارد اختصاصی DNS

دارد بی نام DNS

دارد آموزش کنترل پنل