نمایندگی هاست ایران لینوکس با کنترل پنل دایرکت ادمین

از اهمین امروز کسب درآمد خود را با فروش هاست لینوکس ایران بدون نیاز به دانش فنی و با بالاترین سرعت آغاز کنید

نمایندگی هاست ایران لینوکس با کنترل پنل دایرکت ادمین

از اهمین امروز کسب درآمد خود را با فروش هاست لینوکس ایران بدون نیاز به دانش فنی و با بالاترین سرعت آغاز کنید

LR10G-IR
 • 10GB فضای دیسک
 • 50GB پهنای باند ماهانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 5 تعداد سایت قابل میزبانی
 • دارد اختصاصی DNS
 • دارد بی نام DNS
 • دارد آموزش کنترل پنل
LR20G-IR
 • 20GB فضای دیسک
 • 200GB پهنای باند ماهانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 10 تعداد سایت قابل میزبانی
 • دارد اختصاصی DNS
 • دراد بی نام DNS
 • دارد آموزش کنترل پنل
LR50G-IR
 • 50GB فضای دیسک
 • 500GB پهنای باند ماهانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 25 تعداد سایت قابل میزبانی
 • دارد اختصاصی DNS
 • دارد بی نام DNS
 • دارد آموزش کنترل پنل
LR100G-IR
 • 100GB فضای دیسک
 • 1100GB پهنای باند ماهانه
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • 45 تعداد سایت قابل میزبانی
 • دارد اختصاصی DNS
 • دارد بی نام DNS
 • دارد آموزش کنترل پنل