EV-2G-SSD-NL

شروع قیمت از
6,650,000ریال
ماهانه + 4,200,000 فقط یکبار پرداخت هزینه راه‌اندازی(Setup)
 • vCPU 1Core Fair Share ( Upgrade Possible )
 • vRAM 2GB
 • vDisk (SSD) 35GB
 • BW Unlimited (Fair Usage Policy)
 • Location Netherlands

با توجه به حجم درحواست ها و تکمیل ظرفیت سرورهای هلند با تاخیر ۲ تا ۶ روزه تحویل خواهد شد

EV-8G-SSD-NL

شروع قیمت از
11,550,000ریال
ماهانه + 4,200,000 فقط یکبار پرداخت هزینه راه‌اندازی(Setup)
 • vCPU 100% 2Core Fair Share ( Upgrade Possible )
 • vRAM 8GB
 • vDisk (SSD/HDD) 90GB
 • BW Unlimited (Fair Usage Policy)
 • Location Netherlands

با خرید این سرویس این از مزایای زیر بهره‌مند می‌شوید.

 • تحویل فوری
 • آنتی DDoS در لایه شبکه و زیرساخت